...

Bij een misdrijf kan zowel de onderzoeksrechter als de procureur des Konings - wanneer de dader op heterdaad wordt betrapt - een deskundigenonderzoek vragen. De invulling van de opdracht van de deskundige, die in zo een situatie de eed moet afleggen, wordt bepaald door de verzoekende overheid.De behandelende arts moet inzage in het medisch dossier van het slachtoffer verlenen aan de deskundige als de betrokken overheid dat voorschrijft. Ook bij een inbeslagname van het medisch dossier op verzoek van de onderzoeksrechter of de procureur des Konings (bij op heterdaad ontdekte misdaden), kan de overheid de wetsdokter toegang tot het dossier verschaffen indien ze dat nuttig vindt.Als de opdracht van de deskundige onvoldoende is gepreciseerd, mag de behandelende arts het dossier evenwel niet vrijgeven. Toch niet zolang de verzoekende overheid de deskundige daar geen duidelijke toestemming voor geeft. Technisch raadgever Als het niet om gevallen van op heterdaad ontdekte misdaden gaat, kan de procureur des Konings geen deskundigenonderzoek aanvragen. Hij kan wel een advies vragen van een 'technisch raadgever'. Maar die raadgevende specialist kan het medisch dossier enkel inkijken als de patit, zijn vertegenwoordiger of zijn mandataris daarmee instemt. Zonder die goedkeuring of in het geval de patit overleden is, kan de procureur des Konings de onderzoeksrechter toch verzoeken om beslag te leggen op het medisch dossier.