...

De wetenschappers hebben 176 proefpersonen gevolgd, hoofdzakelijk studenten. Ze hebben vier proeven verricht om het vermogen tot divergent denken te testen. Zo kon de creativiteit worden geëvalueerd. De proefpersonen werden getest in verschillende omstandigheden: binnenshuis wandelend op een loopband, zittend binnenshuis tegenover een witte muur en wandelend in de openlucht op de campus via een vooraf uitgestippelde weg, te voet of in een rolstoel, om na te gaan of de buitenlucht een stimulerend effect heeft. Resultaat: respectievelijk 100, 95, 88 en 81% van de deelnemers gaven significant meer en vernieuwender antwoorden terwijl ze "aan het wandelen" waren dan in zittende houding, zowel binnen- als buitenshuis. Het gunstige effect van het wandelen hield mettertijd aan. Samengevat: wandelen is goed voor de lijn, maar ook voor de neuronen. Nu moet nog het oorzakelijke mechanisme worden ontrafeld. (referentie: Journal of Experimental Psychology, 21 april 2004, DOI:10.1037/a0036577)