...

Voor het eerst kan een kring haar wachtvergoedingen moduleren. Daarvoor moet ze wel de toestemming verwerven van de federale kringraad én de medicomut zelf. De kring van Centre et Binche kreeg dat fiat op de medicomut vorige week. Een primeur.De ene wachtdienst is de andere niet. Daarom leefde bij kringen al langer de vraag om de wachtvergoedingen te moduleren. Inmiddels is via een KB die moduleerbaarheid vastgelegd. Zo zijn oplossingen op maat mogelijk waar nodig. Denk maar aan het probleem van 'la nuit profonde' in Wallonië of het verschil tussen zittende en rijdende wacht. Reinier Hueting (ASGB/Kartel): "Kringen kunnen sinds kort de disponibiliteitshonoraria herverdelen, als ze daarom vragen. De procedure loopt als volgt: eerst moet een kringmeerderheid zich erachter scharen, dan geeft de federale raad van huisartsenkringen zijn fiat. Vervolgens is de goedkeuring van de medicomut nodig."Die procedure testte de kring van Centre et Binche als eerste uit. De medicomut zette voor haar het licht op groen nadat de leden zelf én de federale kringraad dat deden. Binche zal het geld aanwenden om de rijdende wacht beter te verlonen. "Deze artsen krijgen vanaf nu bijna het dubbele van vroeger", legt kringvoorzitter Jean-François Soupart uit. "Onze leden beslisten immers dat wie op de wachtpost blijft en hun 'achterwacht' van de vergoedingen afziet ten voordele van wie nachtbezoeken aflegt. Die laatsten krijgen bijna 130 euro voor hun beschikbaarheid. Bovendien worden nachtvisites dubbel zoveel betaald als de bezoeken van de rijdende weekendwacht overdag."Te volgen voorbeeld Dit voorbeeld kan ook Vlaamse kringen op ideeën brengen. Alvast in Wallonië zijn Namen en de Borinage sterk geïnteresseerd in deze moduleerbaarheid. "Het staat elke kring vrij om volgens een eigen formule de wachtvergoedingen te herverdelen", legt Soupart uit. "De kring zelf haalt geen voordeel. De beschikbaarheidshonoraria zijn eigendom van de huisartsen. Logisch dus om ze toe te wijzen aan artsen die de wacht effectief presteren. De kring levert wel de fiscale attesten en de loonfiches af."