...

Neurologie is eigenlijk een specialisme met toekomst - met die vaststelling opent de beroepsvereniging een nota naar het beleid en het publiek. De medische vooruitgang de voorbije 15 jaar is ongezien. De zorg voor beroerte vraagt intense paraatheid, neurodegeneratieve aandoeningen als parkinson en dementie vormen met de vergrijzende bevolking een steeds grotere uitdaging, nieuwe behandelingen voor multiple sclerose, migraine en epilepsie vergroten nog de complexiteit binnen het specialisme. Een uitdaging voor gemotiveerde artsen met een hart voor geneeskunde? Helaas, steeds meer neurologen haken af door de toenemende werkdruk. Het inkomen is erg afhankelijk van intellectuele prestaties die vaak veel tijd in beslag nemen. Belangrijke technische handelingen worden niet vergoed of zijn voor neurologen niet toegankelijk. De Echternach-processie in de erkenning van de centra voor beroertezorg is wel een schoolvoorbeeld van de traagheid waarmee aanpassingen op het terrein plaatsvinden. Jonge neurologen vertrekken liever naar het buitenland, of verkiezen een wetenschappelijke carrière boven een klinische praktijk. Vooral kleinere ziekenhuizen worden vermeden. Die krijgen het dan ook steeds moeilijker om hun vacatures ingevuld te krijgen, vertelt dokter Vincent Van Iseghem namens het bestuur van de beroepsvereniging. "Een wachtdienst moeten verzekeren met maar enkele mensen schrikt jonge artsen af. 'Time is brain' luidt het adagio in de beroertezorg - maar die lijdt onder de mogelijke uitdunning van S1-centra waar snelle trombolyse en verdere triage cruciaal zijn voor de uitkomst van een ischemische beroerte. Een neurologische permanentie is trouwens belangrijk voor een wijd gamma van patiënten op de spoed en in het ziekenhuis." De Belgische beroepsvereniging van neurologen stelde een lijst op van actiepunten. Ze doet een dringende oproep voor een brede aanpak, met de diverse overheden. Lees verder: Overheden moeten een breed overleg opstarten