...

Zowel in Vlaanderen als in Franstalig België komen er verontwaardigde geluiden van huisartsen: ze aanvaarden het niet dat ze de wachtposten zelf moeten betalen. SVH roept op om de conventie niet te ondertekenen.Het SVH hekelt het verbale "spierballengerol" van de Bvas. De grootste artsenbond heeft een akkoord nodig, zo stelt het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen, want alleen als er een akkoord is kan hun belangrijkste achterban dat weigeren: "Hun Brusselse specialisten-leden zullen gewoon verder kunnen gaan met het aanbieden van de duurste zorg van het land."Conventie onder het mesDe huisartsen wordt koopkracht afgenomen, om te investeren in bakstenen en in receptiepersoneel - zo stelt het SVH. Al die inspanningen komen maar een aantal regio's in het land ten goede, aldus nog het SVH. Het SVH roept de huisartsen op de conventie onder het mes te leggen in de kring, en verder om de groep van "conventieweigeraars te vergroten"Ook bij het het Franstalige huisartsenforum FAG klinkt er verontwaardiging dat de huisartsen de reorganisatie van de wachtdienst zelf moeten betalen. Het forum wijst erop dat de wachtdienst voor huisartsen een verplichting is. De overheid moet dan maar voor de financiering instaan, zo luidt het. Doet ze dat niet, dan zullen de huisartsenkringen aan de bevolking moeten uitleggen dat het niet meer mogelijk is de wachtdienst te verzekeren, zo stelt FAG-voorzitter Jean-François Soupart. Een oproep om te deconventioneren komt er niet.Ook Kartel-partner GBO betreurt het dat het geld voor de wachtposten van de indexmassa wordt afgenomen. "We stonden voor een voldongen feit", stelt vice-voorzitter Anne Gillet: het was dat of geen akkoord. Maar ze bezweert haar achterban dat deze toegifte maar een keer zal moeten gebeuren.