...

Wachtposten Vlaanderen bestempelt sommige van de Riziv-voorstellen voor een gestandaardiseerde financiering van de wachtposten als een vorm van contractbreuk.Het Riziv werkte een gestandaardiseerde financiering uit voor de huisartsenwachtposten (zie onder meer AK 2265). De bedoeling is om het systeem betaalbaar te houden - met financiële ruimte voor de geplande nieuwe wachtposten. Wachtposten Vlaanderen bekeek het voorstel en gaf het op een aantal punten een onvoldoende.Wachtposten Vlaanderen is vooral scherp over de wijziging van de regels voor het jaar 2012. Voor dit jaar zouden de kosten voor representatie, catering (broodjes en koffie tijdens een lunchvergadering bijvoorbeeld) en beheersvergoedingen uit de subsidies gehaald worden. Het gaat om uitgaven die vaak al gemaakt zijn. Voor de organisatie komt het niet betalen van deze kosten eigenlijk neer op contractbreuk. Kosten onderschatHet Riziv-voorstel zou daarnaast nogal wat uitgavenposten onderschatten: bijvoorbeeld de kosten voor de receptie, maar vooral die voor het transport. Voor dat laatste zou het budget maximum een kleine 80.000 euro per jaar mogen bedragen. Wachtposten Vlaanderen rekende alle details na.Het was één van de grote pluspunten van het oprichten van wachtposten: door de huisarts van wacht 's nachts te laten begeleiden door een chauffeur, krijgt die in sommige steden en regio's wat extra veiligheid. Maar firma's die wagen en chauffeur leveren, lachen gewoon met het nu voorgestelde jaarbedrag. Wachtposten Vlaanderen pleit minstens voor marktconforme prijzen - rekening houdend ook met lokale omstandigheden.Wachtposten Vlaanderen is het zeker eens met de doelstellingen van het Riziv-voorstel. De gedetailleerde opmerkingen die de koepelorganisatie bij het Riziv-voorstel maakt, moeten "de aanzet zijn tot een constructieve dialoog".