...

De bezwaren van de wachtposten kon u op deze website al lezen in een brief die getekend werd door alle wachtposten van de provincie Antwerpen tezamen. Eenzelfde brief - zelfde inhoud - ontvingen we van de huisartsenwachtposten Oudenaarde-Ronse en 'Schelde en Leie'. In Limburg klagen de Eerstelijnszone Noord-Limburg en de gemeentebesturen uit het noorden van de provincie aan dat in de toekomst 's nachts alleen nog de wachtpost in in Genk open zal zijn.Diepe nachtHet idee van de Functionele Samenwerkingsverbanden (FSV) werd door de overheid bedacht toen uit een registratie in de wachtposten bleek dat er in de diepe nacht vaak maar weinig patiënten passeerden. Had het zin de wachtposten open te houden als er zo weinig gebruik van werd gemaakt?De FSV moeten bestaan uit drie wachtposten die samen een gebied van minstens 300.000 inwoners bedienden. Daarvan blijft er 's nacht maar één open. De FSV moeten een nieuwe VZW vormen.De start van de FSV werd al verschillende keren uitgesteld - ze zouden nu begin 2025 actief moeten zijn.De huisartsen begrijpen de reden achter al die eisen en restricties niet. Wachtposten zijn best bereid samen te werken en een oplossing te zoeken voor de diepe nacht. Maar ze willen zelf kunnen werken aan oplossingen die inspelen op de eigenheid van de regio.Stroef De wachtposten klagen ook aan dat het overleg met de overheid stroef verloopt. Ze krijgen geen verduidelijkingen bij hun vragen, geen simulaties die de effecten van door de overheid voorgestelde oplossingen aantonen. De wachtposten kunnen moeilijker nog efficiënter werken dan ze nu al doen, gezien de strakke financiering en het toezicht daarop.Waarom voorziet de overheid niet gewoon in een basisfinanciering (een bedrag per inwoner), met controle op de besteding en de geleverde kwaliteit, maar waarbij de wachtposten zelf formules kunnen bedenken aangepast aan hun lokale omstandigheden - zo vragen de Vlaamse wachtpostbesturen zich af. De oprichting van nieuwe VZW-structuren, die geen band meer dreigen te hebben met de huisartsen zelf, wordt bovendien als zinloos ervaren.LimburgOok in Limburg is er onvrede. Het Belang van Limburg van 28 november 2023 tekent protest op bij de burgemeester van het Noorden van Limburg, de Eerstelijnszone en de Hulpverleningszone. In de streek zou maar één wachtpost 's nachts open kunnen blijven - die van Pelt of die van Genk.Het is wellicht de wachtpost in Pelt die zal moeten sluiten, maar dat wil zeggen dat wie in Pelt 's nachts een huisarts nodig heeft, zich vijftig kilometer zal moeten verplaatsen. De Hulpverleningszone vreest dat meer burgers 's nacht een oneigenlijk beroep zullen doen op de ziekenwagens voor dringende hulpverlening. De vrees leeft daarnaast dat burgers 's nachts ook nog meer een beroep zullen doen op de spoeddienst van het ziekenhuis in Pelt.Minister Vandenbroucke liet de Limburgse wachtposten al kiezen uit twee scenario's - meer wachtposten die 's nachts open blijven, of meer chauffeurs om zich naar de patient zelf te kunnen verplaatsen. De huisartsen kozen naar verluidt voor meer chauffeurs. Maar in de provincie blijft men de geboden oplossingen onvoldoende vinden. Men vraagt iets meer soepelheid van de minister in de uitwerking, met een verstandiger aanbod van huisartsenwachtposten die ook 's nachts nog open zijn.