...

In de Artsenkrant vorige week hadden we het uitgebreid over het eGMD en de huisartsen die zich vergaten in te schrijven bij MyCarenet. We vulden onze berichtgeving over het Vidis-project gul aan. We belichten vandaag nog enkele andere punten behandeld op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van 22 februari jl.Wachtposten"De individuele dossiers van wachtposten stonden weer op de agenda van de Commissie", signaleert onder meer dokter Reinier Hueting (Kartel/ASGB). "Je krijgt die dossiers in de loop van het weekend toegestuurd. Je kunt tijdens de vergadering nog moeilijk over de details gaan discussiëren. De werkgroep wachtposten heeft zich totnutoe uitsluitend met de wachtdienst tijdens de week beziggehouden - ze heet ook 'werkgroep weekwacht'.""Ik dacht dat die individuele dossiers ook op die werkgroep zouden worden besproken. Maar dat is blijkbaar niet zo. Voorzitter van de NCAZ, Jo De Cock, wordt ook telkens kregelig van dat agendapunt.""De behandeling van de individuele dossiers van de wachtposten op de commissievergadering blijft een probleem", vindt ook dokter Roel Van Giel (AADM). "Het wordt dringend tijd dat het nieuwe financieringskader er komt. Deze werkwijze is voor iedereen frustrerend. Iedere vergadering komen de details van de uitgaven van huisartsenposten op tafel. Ook voor de wachtposten is dat vervelend. Dat kan op een andere manier verlopen.""De coviduitgaven van de wachtposten voor de derde periode zijn goedgekeurd", vult hij nog aan. "De volgende periode, het eerste trimester van 2021, zal op dezelfde manier verlopen. Uitgaven 2020De boekhouding rapporteerde de gezondheidsuitgaven voor de eerste drie kwartalen van 2020. "Dat blijft natuurlijk een moeilijk te interpreren jaar inzake de evolutie van de gewone uitgaven", geeft dokter Marc Moens (BVAS) aan. De verwachting is dat er voor de meeste onderdelen van de 'reguliere zorg' minder uitgaven zijn - covidzorg wordt buiten het gewone budget gehouden. Maar voor twee zwaar doorwegende onderdelen binnen de uitgaven, de klinische biologie en de medische beeldvorming, is dat niet het geval. Marc Moens: "Je verwacht in de klinische biologie dat je aan driekwart van de uitgaven zit van vorige jaren, maar in 2020 kwamen we daar al bovenuit. Dat is zonder uitgaven voor de covidtests want die worden apart gerekend.""De radiologie zit er nog veel meer over - al 92% van het vooropgestelde budget voor 2020 is in de eerste drie kwartalen uitgegeven. Mijn vermoeden is dat dat te maken heeft met een hoog gebruik van CT-scans bij mensen die moeten opgenomen worden, om covid uit te sluiten."Triagecentra"Een dossier waar we al lang op hameren betreft de vergoedingen voor huisartsen in de triagecentra", vertelt Roel Van Giel (AADM). "Gedurende de eerste periode van anderhalve maand gebeurde de vergoeding per prestatie. AADM en Kartel wilden eigenlijk van bij aanvang een forfaitaire vergoeding. We hebben uitgerekend dat huisartsen die in die periode voor de permanentie instonden, als ik me het goed herinner, in de buurt van 40 euro per uur zaten. Zeker in die periode zagen de huisartsen in de triagecentra een sterk wisselend aantal patiënten.""We hebben onze gegevens overgemaakt aan het Riziv - dat moet nu verder de data opvragen, ook voor Brussel en Wallonië. Het Riziv weet perfect wie hoeveel betaald is geweest in de triagecentra. Er moet dan een wijziging gebeuren in de covid-wetgeving om de inkomsten van huisartsen die toen actief waren in de triagecentra vooralsnog op te trekken naar ongeveer 80 euro. Dat is het niveau van het forfait dat iets later werd ingevoerd."HuisartsensoftwareDe producenten van huisartsenpakketten moeten vandaag de voorrang geven aan de vaccinatiecampagne. Ze maken algoritmes voor het opschonen van de medische dossier, het uitvoeren van 'medische audits', ... Reinier Hueting: "De kalender voor de registratie van de pakketten wordt aangepast. Maar men behoudt wel de data van minilabs voor de firma's die met het betreffende onderdeel al klaar zijn."NomenclatuurEen aantal zaken van de TGR zijn ook goedkeurd door de commissie. De nefrologen krijgen een eigen nomenclatuurnummer voor een consultatie. Zij waren over het hoofd gezien toen men de nomenclatuurnummers voor de consultaties per specialisme had opgesplitst . Het toezichtshonorarium in het dagziekenhuis voor medisch oncologen en reumatologen is goedgekeurd.