...

Dat blijkt uit de Riziv-audit voor 2010. Sinds 2008 wordt er jaarlijks een bedrag uitgetrokken voor werkingskosten van de huisartsenwachtposten. Aanvankelijk ging het om 3,2 miljoen, een bedrag dat niet volledig werd opgebruikt. Maar vorig jaar was er sprake van een (kleine) overschrijding van het budget: er werd 3,4 miljoen besteed.BeschikbaarheidshonorariaHuisartsen hebben sinds 2008 ook recht op beschikbaarheidshonoraria. In 2010 kregen ze 5,66 euro per uur om beschikbaar te zijn in de loop van de avond en nacht (van 20 tot 7u), in het weekend (48u) en op wettelijke feestdagen (24u). Het Riziv besteedde daar vorig jaar 21,6 miljoen aan, ruim anderhalf miljoen minder dan er was uitgetrokkenSinds kort kunnen de kringen deze bedragen makkelijker factureren, en dat heeft ook gevolgen voor de uitgaven. Gelukkig werd een extra budget ingecalculeerd van 4,6 miljoen met het oog op de Mexicaanse griepVoor artsen-specialisten die zich ter beschikking houden van de wachtdienst in het ziekenhuis zijn er ook disponibiliteitshonoraria voorzien. Maar dat budget werd amper aangesproken omdat de regeling werd vernietigd door de Raad van State. De bedragen worden dit jaar met terugwerkende kracht uitbetaald.