...

Huisartsenposten zullen het in de toekomst met minder middelen moeten stellen. De verontwaardiging daarover groeit. Hoog tijd vindt het Riziv om de beeldvorming bij te stellen: 'Wij zetten niemand met de rug tegen de muur'.Het budget voor de wachtposten - iets minder dan 11 miljoen euro - werd dit jaar overgeheveld naar de medicomut. Tot 2011 werden de 37 wachtposten die ons land inmiddels telt, in een experimenteel kader gefinancierd. Dat verliep doorgaans vlotjes: huisartsenkringen dienden een dossier in en het Riziv legde wat later een contract en bijbehorende financiering klaar. Er zijn dan ook wachtposten in alle soorten en maten. "De experimentele financiering was zeer goed geschikt voor wachtposten om te bewijzen wat ze waard zijn", zegt Luc Maroy, adviseur bij het Riziv. "Wij wilden vooral respect hebben voor de totstandkoming van die initiatieven. Het experimentele karakter leidde vanzelf tot een grote diversiteit." Met nog 18 aanvragen voor nieuwe wachtposten is het duidelijk dat de experimentele fase zijn tijd gehad heeft. Eind 2011 publiceerde het Kenniscentrum een rapport dat aandrong op meer standaardisering in de geldstroom naar wachtposten. Een half jaar later stelde het Riziv een 'werkgroep wachtposten' samen. Luc Maroy: "De standaardisering heeft niet als eerste bedoeling om te besparen. We willen eerst en vooral een transparant kader creëren zodat iedereen weet hoeveel geld er beschikbaar is voor welk specifiek onderdeel van de wachtpostorganisatie. Standaardisering is nodig om te kunnen verantwoorden dat er in de toekomst extra middelen naar de wachtposten vloeien."De eerste fase is al in werking getreden. De impact voor 2012 blijft eerder beperkt, verzekert Maroy. "Het eerste luik van de standaardisering komt neer op een vermindering van het budget maar nooit in die mate dat de werking van een wachtpost in het gedrang komt. Alle wachtposten zijn in de maand juni individueel op de hoogte gesteld van de repercussies voor hun organisatie. We kregen uit geen enkele hoek het signaal dat het een onmogelijke zaak zou worden. Een maand later heeft de medicomut de bedragen voor 2012 goedgekeurd."Het Riziv werkt met statistische technieken zoals medianen voor diverse uitgavenposten. In 2013 zal de impact daarvan veel groter zijn. Over die tweede fase van de standaardisering volgt nu individueel overleg met alle wachtposten. Bedoeling is dat ze tegen eind oktober allemaal bij het Riziv langs geweest zijn om hun dossier te verdedigen. "Er zijn voldoende veiligheidsmechanismen ingebouwd om te vermijden dat wachtposten met de rug tegen de muur komen te staan", stelt Maroy gerust.