...

Geysenbergh verwijst naar het 'Koninklijk besluit (KB) betreffende de medische permanentie door huisartsen en de erkenning van functionele samenwerkingsverbanden' van 10 maart 2020. Dat KB houdt in dat meerdere huisartsenwachtposten zullen samengaan in zogenaamde 'functionele samenwerkingsverbanden'.In het KB staat dat "het samenwerkingsverband een aaneengesloten geografisch gebied [bestrijkt]. Het bestaat uit minimum drie wachtposten en minimum 300.000 inwoners. Indien om reden van geografische spreiding en/of van bevolkingsdichtheid deze norm niet kan worden gevolgd, kan hiervan worden afgeweken mits een gefundeerde verantwoording die deel uitmaakt van het aanvraagdossier voor erkenning. Evenwel bestaat het samenwerkingsverband steeds uit minimum 2 wachtposten en minimum 225.000 inwoners."Door de coronacrisis werd de uitvoering met twee jaar uitgesteld (naar 1 juli 2023)."Het mag duidelijk zijn dat het draagvlak hiervoor (een schaalvergroting, nvdr), bij de artsen en allicht dus ook bij de bevolking klein is. Zeker indien er geen triage is, maar zelfs indien wel, is nog maar de vraag of men bereid is 2 open spoeddiensten te passeren voor 1 open wachtpost", zegt Geysenbergh.Zo'n 560 twitteraars vulden de bevraging in en er kwamen ook heel wat reacties op. Volgens Geysenbergh is nabijheid belangrijk, zo besluit hij uit de commentaren. "De overgrote meerderheid van de respondenten wil binnendorps of binnen een beperkte straal naar de wachtarts/wachtpost gaan. Schaalvergroting wordt minder gesmaakt.""De noodzaak naar triage is groot", gaat hij verder. "Zelfs wanneer de schaal van de wachtpost/wachtgebied klein blijft, vindt men dat niet-nodige consulten gerust mogen worden verschoven.""Behoudens enkelingen die de nooit-rustende en eeuwig beschikbare huisarts blijven verheerlijken, is men zich kennelijk wel bewust dat de huisarts de dag na de nacht gewoon aan het werk is."Online triage, zoals iemand suggereerde, "vergt wel wat wetswijzigingen, maar is een boeiende piste", aldus Geysenbergh.