...

De twee naburige kringen plukken dan de vruchten van 16 maanden hard labeur, discussies en overleg. Dat moet dus resulteren in een professionele, moderne en patitvriendelijke huisartsenwachtpost. Woordvoerder Dirk Scheveneels zet graag facilitator Stefan Teugels en codinator Sandra De Saedeleer in de bloemetjes: zij timmerden echt wel aan de weg. Verder werkten niet minder dan 14 gemotiveerde huisartsen aan de oprichting van de wachtpost. Locatie van de Antwerpen-Zuid is de Goedetijdstraat 140 in Hoboken. Zoals inmiddels gebruikelijk kunnen de huisartsen zich vanuit die wachtpost met een goed uitgeruste wagen met chauffeur naar de patit begeven indien nodig.Tegenzet tegen oneigenlijke spoedEen doordacht charter moet mogelijke conflicten tussen de artsen onderling in de kiem smoren. "De arts-patitrelatie blijft onaangetast", staat er onder meer in te lezen. "Elke huisarts krijgt een gedetailleerd verslag op maandag van de consultatie en/of huisbezoek over zijn/haar patit. De wachtpost is een professioneel doorgeefluik tussen de vrijdagavond en de maandagmorgen. Daarna neemt de eigen huisarts de patit terug onder zijn/haar hoede."Scheveneels beklemtoont de aandacht voor een 'transformant verwijsbeleid' met de omliggende spoeddiensten en de ziekenhuizen. "Op termijn willen we het oneigenlijk gebruik van de spoed counteren en op die manier de spoeddiensten meer tijd geven voor de echte organische urgenties."Zeker in Antwerpen zijn dat geen loze woorden. De spoeddiensten van de ziekenhuizen vechten er onderling immers een bikkelharde strijd uit.