...

Met valse beloften of een foute voorstelling van de feiten werden vele huisartsen over de streep getrokken, luidt hun stelling. Dat gold ook voor de oprichting van de Huisartsenwachtpost Antwerpen Noord (HAN): "Jonge artsen worden vaak gedoctrineerd aan de universiteiten, ze krijgen een bepaald gezondheidszorgmodel opgedrongen waarin die wachtposten passen." Na de mooie publiciteit die HAN kreeg, wil dit artsentrio eens een ander klokje laten luiden. Manipulatie "HAN is gevestigd in de gebouwen van het AZ Jan Palfijn te Merksem. Oorspronkelijk zouden er 150 artsen aan deelnemen, maar vandaag resten er nog ternauwernood 80. In feite draaide alles uit op manipulatie: slechts een deelkring van de kring Merksem-Schoten sprak zich (nipt) uit voor de wachtpost en dat was voldoende om het licht op groen te zetten." "De wachtpostfilosofie in die regio sloeg dus zeker niet overal aan, maar iedereen werd gedwongen om erin mee te stappen. Het bestuur beloofde 'betere werkvoorwaarden' door de verhoogde frequentie van wachten te compenseren. In de plaats van zes tot acht wachtdagen per jaar - in het oude wachtsysteem - past de wachtpost HAN minimaal 12 wachtbeurten van 12 uur toe. Maar dat impliceert voor de arts wel een immobilisatie van 12 weekends op verplaatsing, een veel grotere belasting dan een 24 uur wacht ten huize van de arts. Daarbij komt nog de verplichte immobilisatie wegens achterwachten." "De eventueel lege momenten in een wachtpost zijn waardeloos, terwijl ze thuis zinvol ingevuld kunnen worden." Geen inzage De artsen in kwestie beklagen zich erover dat iedereen mee moest in de wachtpostfilosofie. Ze vinden het evenmin normaal dat de wachtpost uitsluitend gecontroleerd wordt door de voorstanders, dissidente stemmen hebben geen inzage in het reilen en zeilen ervan, zelfs al maken ze deel uit van het kringbestuur. Nooit werden de leden echt bevraagd over de start van een wachtpost", luidt de kritiek nog. Een bloemlezing van die kritiek vindt u in onze papieren editie van vandaag.