...

De wachtpost is open tijdens het weekend, van vrijdagavond (20 u) tot maandagochtend (8u) - in totaal vijf shifts. 's Nachts zijn er twee artsen actief, en er is een inslapende chauffeur. Het gebouw bevat drie consultatieruimten en drie slaapkamers.BeurtrolIn het gebied van de wachtpost zijn 121 artsen actief - 18 artsen zijn vrijgesteld. De wachtpost kreeg van bij aanvang de steun van een ruime meerderheid van de betrokken artsen, met meer dan 70% van de stemmen. De kring heeft berekend dat door de oprichting van de wachtpost het aantal 'shifts' dat elke arts jaarlijks tijdens het weekend moet waarnemen, sterk vermindert. De wachtpost vangt dus de toenemende druk op artsen op - want het aantal actieve huisartsen blijft ook in deze regio afnemen.De wachtpost is gelegen aan de ring rond Aalst, vlakbij het OLV-Vrouwziekenhuis en niet ver verwijderd van het Stedelijk Ziekenhuis (ASZ). Met beide ziekenhuizen is er een protocol ondertekend, waarin wordt afgesproken hoe doorverwijzingen zullen verlopen. De wachtpost verwijst patiënten - tenzij die zelf een voorkeur laten blijken voor een van beide ziekenhuizen - door volgens een beurtrol. Het ziekenhuis dat niet de MUG waarneemt, krijgt de patiënten doorverwezen vanuit de huisartsenpost.Maximum 18 minutenDe wachtpost bestrijkt een gebied van 120.000 inwoners, zo een 132 km² groot. Het omvat Aalst zelf (inclusief Wieze), Haaltert en Erpe-Mere. De maximale aanrijtijd voor de wachtpost is 18 minuten.In de week gebruiken het LMN en het Diabetesproject Aalst de post. De diabeteseducatoren kunnen zich dan bedienen van de consultatieruimten.