...

Welgeteld 52.730 mensen werden in 2010 behandeld in een cgg. Dat is iets meer dan het jaar voordien (51.375). Het aantal cliten stijgt voor het derde jaar op rij, blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Langer wachten De meeste mensen die in een cgg terechtkomen, zijn tussen 18 en 59 jaar (67%), het aandeel 60+'ers blijft beperkt (8%). Vooral psychische problemen zijn de reden, gevolgd door verslaving (bij mannen), interactieproblemen en verwerkingsproblemen (bij vrouwen). Gedragsstoornissen zijn de vaakst voorkomende aanleiding bij jongens tot 17 jaar. Meer dan n op de vier jongeren wordt doorverwezen vanuit het onderwijs. De wachttijden zijn over de jaren heen langer geworden: in 2004 kreeg 74% binnen de maand een eerste afspraak, vorig jaar was dat nog maar 65%. Zowat n op de zes (16%) moest langer dan twee maanden wachten.Nuancering "De wachttijden blijven zeker een aandachtspunt en dat is ook een belangrijke reden om bijkomend te investeren", licht Ria Vandenreyt van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid toe. "Wachtlijsten mogen niet te lang zijn, de centra beseffen dat en doen dan ook hun best om ze zo kort mogelijk te houden." Toch is enige nuancering op zijn plaats, gaat Vandenreyt verder. "Een zekere - niet te lange - periode tussen de aanvraag voor een gesprek en het gesprek zelf is op zich niet slecht als de hulpvraag niet dringend is; soms kunnen mensen zaken beter plaatsen als ze nog wat meer kans gehad hebben om te reflecteren." Er zijn bijvoorbeeld centra die in afwachting van het gesprek al wat informatie (zoals literatuur) aanreiken voor de hulpvrager, waarmee die ook al gebaat is en alles beter kan plaatsen, legt ze uit. "Bovendien is het niet zo dat centra met langere wachttijden daarom minder goed werken - soms zelfs integendeel, want een goede naam zorgt voor veel doorverwijzingen." Meer geldDit jaar verdeelde minister Vandeurzen een budget van 360.000 euro onder de cgg. Daarmee moeten die beter tegemoet komen aan de vragen en verwachtingen van personen met een handicap en bijkomende psychische problemen. In het najaar wordt ook het basisaanbod van de kinderen- en jongerenteams versterkt met n miljoen euro.