...

Het afgelopen academiejaar zijn er amper zeven Vlaamse artsen een opleiding psychiatrie begonnen. Tegelijk is er een toename van het aantal geslaagde zelfdodingen. Dramatisch, zo noemt professor Geert Dom (UA) die evolutie in het Tijdschrift voor Psychiatrie.Professor Geert Dom vraagt in het Tijdschrift voor Psychiatrie aandacht voor de Vlaamse realiteit: te weinig jonge artsen die instromen in de psychiatrie, vacatures die niet ingevuld raken en wachtlijsten voor een psychiaterconsult die groeien. "Misschien is dit nog ver van uw bed, maar hoelang nog?" richt hij zich tot zijn Nederlandse collega's.StigmaEr is nu al sprake van wachttijden van drie tot zes maanden in de psychiatrie. "Dat is veel te lang als je zelfdoding wil plegen of als je kind depressief is", zegt Dr. Dom. De centra voor ambulante zorg kampen al jaren met niet-ingevulde vacatures. Ook voor de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen wordt de zoektocht naar nieuwe psychiaters steeds moeilijker. Waalse ziekenhuizen zetten zelfs al huisartsen in.Wat zijn de remedies? Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg moeten prominenter aan bod komen in de opleiding geneeskunde, nu worden ze stiefmoederlijk behandeld, vindt prof. Dom. "Dat onderhoudt ook het stigma dat binnen het medisch vakgebied aan psychiatrie kleeft." Het loopt eigenlijk al mis vanaf het ingangsexamen dat te veel focust op positief-wetenschappelijke capaciteiten, zegt Geert Dom. "Wij vermoeden dat er studenten zijn die het menselijke aspect verkiezen en daarom dan maar voor psychologie kiezen."Belangrijk is zijn pleidooi om psychiatrie te erkennen als knelpuntberoep, gekoppeld aan een gereserveerd aantal opleidingsplaatsen buiten het contingent. "Die strategie heeft de huisartsgeneeskunde, lange tijd in dezelfde zwakke positie, een nieuw elan gegeven met zowel een grote populariteit bij de studenten als een winst in aanzien binnen de faculteit geneeskunde."InhaalbewegingOok financieel zijn de psychiaters dringend aan een inhaalbeweging toe. Het verschil in verloning met de andere (meer technische) specialismen is te groot. Maar Dom wil ook komaf maken met de variatie binnen de sector zelf. Een psychiater verdient nu eenmaal minder in een centrum voor ggz dan in een psychiatrisch ziekenhuis. "Ook forensische psychiatrie, ambulante en liaisonpsychiatrie blijven uitgesproken onderbetaald."