...

Als een wachtdienstonderdeel beslist om over te schakelen naar een systeem van week(dag)wacht, is die beslissing dan bindend voor alle leden van het WDO? Die vraag werd voorgelegd aan de nationale raad. En het antwoord is : neen. De beslissing om een weekwacht in te voeren komt alleen toe aan de algemene vergadering van de huisartsenkring waartoe het WDO behoort, staat in een nieuw advies van de nationale raad.E reglementAls een huisartsenkring met eensgezindheid van stemmen beslist om deelname aan de weekwacht te verplichten, is daar geen enkele deontologisch bezwaar tegen. "Wij leggen de bevoegdheid bij de huisartsenkring. Hoe groter het draagvlak, hoe beter", zegt huisarts Patrik Roelandt, lid van de nationale raad, aan Artsenkrant. "Als een grotere groep van artsen de beslissing neemt, biedt dat ook meer garanties om discrepanties en discriminaties te vermijden." De Orde vindt het belangrijk dat er binnen de huisartsenkring maar n huishoudelijk reglement voor de wachtdienst bestaat, waarin alle elementen van de wachtdienstonderdelen worden opgenomen, aldus nog Dr. Roelandt.Geen blinde vlekkenHuisartsen beschikken volgens de Orde nog steeds over een grote autonomie om de continueit van zorg op het niveau van de eigen praktijk, op het niveau van een bevolkingsgroep te organiseren. Maar het KB van 8 juli 2002 rekent dat laatste - de continueit van zorg voor een hele bevolkingsgroep - expliciet tot de opdrachten van de huisartsenkringen. De Orde hamert erop dat het absoluut noodzakelijk is dat er geen blinde vlekken ontstaan in het wachtgebied waar de kring verantwoordelijk voor is. Huisartsenkringen moeten ook zoveel mogelijk streven naar uniformiteit met de aangrenzende wachtzones.