...

Het is CD&V-kamerlid Nathalie Muylle die het wetsvoorstel heeft ingediend. Het voorstel houdt in dat klinisch psychologen worden beschouwd als autonome zorgversterkers, zoals artsen en kinesisten. En dat geeft hen de mogelijkheid een wachtdienst te organiseren, zodat er 24 uur op 24 een (klinisch) psycholoog beschikbaar is.VertrouwenEn dat is niet overbodig, zo is vorige week nog bewezen. Toen nam een 31-jarige vrouw contact op met een psychiater, omdat haar vriend weggleed in een psychose. Maar de psychiater zou geen tijd hebben gehad. De vrouw werd gedood door haar vriend."Dit voorval toont een pijnlijk gebrek aan vlot toegankelijke psychologische hulp", zegt Koen Lowet, van de Belgische Federatie van Psychologen. "Het nieuwe wetsvoorstel voorziet die mogelijkheid voor klinisch psychologen en wij staan klaar om onze rol hierin op te nemen.""Het wetsvoorstel betekent dat patiënten dus niet eerst naar een arts moeten gaan, waardoor we vaak tijd verliezen", gaat Lowet verder. "Bovendien raakt die klinisch psycholoog meer vertrouwd voor de patiënt en kan die een gelijkaardige rol gaan opnemen als de huisarts. Mensen in nood zullen daardoor vlugger geneigd zijn om contact te nemen met hun psycholoog."NomenclatuurHun nieuwe rol zal volgens de Belgische Federatie van Psychologen wel heel wat vergen van de psychologen. Koen Lowet: "Het klopt dat we zwaar zullen moeten investeren in onze praktijken, om ze compatibel te maken met de informaticarevolutie in de zorg. Maar met de nodige ondersteuning van de overheid mag dit geen probleem zijn."Lowet verwacht dan ook dat de tarieven van de psychologen enigszins zullen stijgen, om die kosten te dekken. "Maar dat zal eerder beperkt zijn. Psychologen zijn in de eerste plaats psycholoog geworden om mensen te helpen. Bovendien kijken we ook naar de overheid, om na de erkenning snel werk te maken van nomenclatuur, zodat psychologische behandelingen terugbetaald kunnen worden en ze toegankelijk blijven voor de patiënten."