...

We zijn tevreden dat de huisartsenvertegenwoordigers met deze conventie 'nieuwe stijl' een mooie boodschap hebben willen brengen. Zij willen de huisarts centraal positioneren binnen een kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Maar het was ook al snel duidelijk dat deze nieuwe conventie er vooral een is van veel te veel 'zullen' en heel veel 'kleine lettertjes'. Dit kan je moeilijk een concreet en transparant contract noemen.Wat ervaart de huisarts in de praktijk? We ervaren een toenemende en tijdrovende administratieve waanzin: Afschaffen van Bf-attesten is verder weg dan ooit. Het vragen van een informed consent en een therapeutische link waarbij we als huisarts nota bene hieromtrent juridisch advies dienen te geven! Men vraagt ons kennis te maken met het opladen van Sumehrs. We willen starten met het coderen van al onze medische gegevens binnen het emd en als het eindresultaat een performante Sumehr moet zijn, dan eisen Suhmers extra tijd en energie. Open vraag blijft het beheer/gebruik/misbruik van die enorme bron van informatie. Kent er iemand het verschil tussen het statuut chronische aandoening en het statuut chronisch zieke patiënt? Men verwacht dit wel van ons in het kader van het GMD. Met een verplicht en complex derdebetalersysteem nemen we sinds oktober 2015 een taak van het ziekenfonds op ons.Toch willen wij deze opdrachten uitvoeren indien wij hiervoor ook de nodige financiële ondersteuning krijgen maar bovenal wensen wij onze taken qua chronische zorg, palliatieve zorg en niet te vergeten preventieve zorg op ons te blijven nemen in een toekomstgerichte praktijk.Samen met de overheid willen wij een kwalitatief hoogstaande eerstelijnsgezondheidszorg blijvend uitbouwen. Wij zijn als huisarts goed bezig en willen in de toekomst zeker niet dat de zorg voor onze patiënten in kwaliteit inboet. De huidige forfaitaire en prestatiegebonden huisartsenfinanciering is ruimschoots onvoldoende om deze kwaliteit in de toekomst te kunnen blijven garanderen.Daarom vragen wij: pay for quality! Hoe kan de overheid in tijden van besparing een kwaliteitsvolle huisartsgeneeskunde/eerstelijnsgezondheidszorg ondersteunen? Echelonnering loont! Een correcte verwijzing via de GMD-houdende huisarts naar de specialist zal kostenbesparend werken. Dit wordt nochtans nergens aangemoedigd? Een rechtstreeks bezoek aan de specialist moet resulteren in een verhoogd remgeld. De ongebreidelde vrije artsenkeuze voor de patiënt is in de toekomst financiëel niet langer houdbaar. De overheid kan het huisbezoek financieel ontmoedigen, gezien dit voor de patiënt kwalitatief minder goede geneeskunde brengt en zeer tijdrovend is voor de huisarts. Automatische jaarlijkse verlenging van het GMD, niet gekoppeld aan een raadpleging of huisbezoek, en dit voor al onze patiënten vanaf 1 januari van het nieuwe jaar. Net als bij de wijkgezondheidscentra en de medische huizen is het aan de patiënt zelf om zich actief uit te schrijven bij verandering van huisarts. Op die manier komt het GMD budget volledig bij de GMD houdende huisarts terecht.Elke huisarts heeft hier recht op! En elke patiënt heeft recht op een GMD houdende huisarts. Huisartsen kunnen veel besparingen realiseren die gebruikt kunnen worden om de door onze patiënten gewenste kwalitatief hoogstaande eerstelijnsgezondheidszorg te ondersteunen en verder uit te bouwen. De huisarts speelt in deze eerstelijnspraktijk de centrale rol, naast de verpleegkundige, de psycholoog, de kinesitherapeut, de sociaal assistent, de secretaresse... We vragen dan ook een duidelijk autonoom huisartsenbudget, dat kan afgesloten worden in een huisartsenconventie. Hiervoor is het noodzakelijk dat monodisciplinaire huisartsensyndicaten worden erkend. We hopen dat deze tekst een aanzet mag zijn voor alle huisartsen om eens na te denken over de toekomst van onze rol als huisarts en de financiële organisatie ervan. Verder is deze tekst een warme oproep aan alle huisartsenvertegenwoordigers om bij de volgende gesprekken met de overheid en de ziekenfondsen rekening te houden met deze opmerkingen en suggesties. We zijn bezorgd voor de toekomstige zorg van onze patiënten. Er komt een enorme taak op ons af wanneer we kijken naar de toenemende vergrijzing en de toenemende verkleuring van onze bevolking.Overheid en huisartsenvertegenwoordigers: de tijd dringt! Zorg ervoor dat we bij een volgende nationaal akkoord duidelijk merken dat we met concrete cijfers ondersteund worden om ons te wapenen voor de ongetwijfeld mooie taak die weldra op ons afkomt. In het belang van onze patiënten: zorg ervoor dat we ons in 2018 terug willen conventioneren!