Neem nu een hypothetische situatie met alleenstaanden. Elke persoon mag met 5 anderen nauwe contacten hebben. Elk van die 5 mag opnieuw met 4 anderen contact hebben (de eerste persoon niet meegerekend). Elke persoon is dus niet alleen lid van zijn eigen bubbel, maar ook van de bubbel van elk van zijn vrienden, in totaal is hij lid van maar eventjes 6 bubbels.

Een besmette persoon kan het virus doorgeven aan 5 contacten die het dan elk op hun beurt kunnen doorgeven aan 4 anderen en die telkens opnieuw aan 4 anderen enz. dus mathematisch 5 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 ... = 5.120.

Ondanks het strikt volgen van de regels kan één persoon in theorie duizenden mensen besmetten. Iedereen is met iedereen verbonden en op die manier kan het virus zich snel verspreiden.

Dit wordt bevestigd door het contactonderzoek waaruit blijkt dat de besmettingen vooral in de privésfeer gebeuren. We mogen het openbare leven zoals winkels en werk nog zoveel beveiligen als we willen met mondmaskers etc., dit heeft weinig zin als het virus zich via het privéleven gemakkelijk kan verspreiden.

Het probleem is niet dat de Belgische bubbel te groot is, het is helemaal geen bubbel

Het probleem is niet dat de Belgische bubbel te groot is, het is helemaal geen bubbel. Het is in feite een netwerk waardoor zeer veel Belgen met elkaar verbonden zijn en het virus kunnen doorgeven. Een echte bubbel is een afzonderlijke gesloten groep met steeds dezelfde mensen.

Die bubbel mag zelfs 30 mensen bevatten. Als deze mensen enkel contact hebben met elkaar en niet met anderen is dit zeer veilig. Als één lid van de bubbel positief is, moeten al de andere leden natuurlijk ook in quarantaine. Op dat moment wordt het virus in de bubbel afgestopt en kan het zich niet verder verspreiden.

Tijdens de lockdown was het gezin de bubbel. Dit was echter te beperkt en zeer moeilijk voor alleenstaanden. Het is ook niet nodig. De bubbel kan gerust uitgebreid worden, maar het moeten steeds dezelfde mensen zijn. Elke persoon en elk gezin kunnen maar tot 1 bubbel behoren. Het kunnen grootouders, hun kinderen en kleinkinderen zijn of 3 tot 4 gezinnen die samen een bubbel vormen of een groep alleenstaanden ...

De bubbel mag natuurlijk niet vrijblijvend zijn. Best wordt dit geregistreerd door de overheid. Laat ons gebruik maken van de moderne technologie. De overheid maakt een website waarop elke Belg zich kan registreren via de elektronische identiteitskaart.

De bubbel mag natuurlijk niet vrijblijvend zijn. Best wordt dit geregistreerd door de overheid

Elke bubbel krijgt een uniek nummer en je kan maar lid zijn van één bubbel. Als je niks doet, dan is je bubbel gewoon je gezin. In afwachting van een website wordt een formulier ondertekend door alle leden.

Na minstens 2 weken zonder besmettingen krijg je de kans om te veranderen van bubbel. Op die manier kan je bv. 2 weken kiezen voor je eigen familie en dan 2 weken voor je schoonfamilie of nu eens voor je vrienden en dan voor je familie.

De leden van de bubbel kunnen (met foto) uitgeprint worden en dit kan getoond worden op restaurant of op café. Indien nodig controleert de politie dit. Als één lid van de bubbel positief is, krijgen al de andere leden automatisch een bericht dat ze ook in quarantaine moeten. Contact tracing wordt dan overbodig.

De 5 contacten die we nu mogen hebben zijn zeer beperkt, maar blijven zeer gevaarlijk. Veel veiliger is om met een systeem van grote afzonderlijke bubbels te werken en het is ook sociaal veel beter. Hierdoor krijgt het virus geen kans meer om zich te verspreiden.

Hoe moeten de 5 contacten geïnterpreteerd worden?

  • Mag je 5 contacten uit 5 verschillende gezinnen kiezen?

Dit is zeer gevaarlijk. Op die manier kan het virus zich gemakkelijk van gezin tot gezin verspreiden. Het kan ook tot absurde situaties leiden: je kan op bezoek gaan bij je contactpersoon met wie je nauw contact mag hebben, maar met de andere leden van zijn gezin moet je een afstand van anderhalve meter behouden.

Dit is belachelijk en zal het virus natuurlijk niet tegenhouden. Een gezin van 5 mag zogezegd 5 contacten uitnodigen voor een etentje, maar dit kan niet vanuit het standpunt van de contactpersonen. Op dat moment heeft elk van hen contact met 9 personen wat niet mag. In feite mag maar 1 persoon uitgenodigd worden en die persoon is dan voor minstens een maand gebonden aan dit gezin van 5 personen. Hij mag met niemand anders nog contact hebben.

  • Of moet je het volledige gezin als contact beschouwen?

Voor alleenstaanden maakt dit geen verschil. Elke alleenstaande kan nog 5 contacten hebben, die elk op hun beurt nog met 4 anderen mogen afspreken waardoor het virus zich nog steeds gemakkelijk kan verspreiden. Voor gezinnen wordt het dan moeilijker. Een gezin van 2 kan kiezen voor een gezin van 3 en een gezin van 2. Elk van die laatste gezinnen kan dan telkens kiezen voor nog een ander gezin. Het virus kan zich nog verspreiden, maar wel veel langzamer. Twee gezinnen van 5 kunnen enkel voor elkaar kiezen. Een gezin van 6 of meer kan met niemand contact hebben.

  • Of moeten alle contacten ook voor elkaar kiezen?

Dit betekent dat het gezin en de 5 contacten enkel met elkaar contact mogen hebben en met niemand anders, dus een volledig afgezonderde bubbel. Dit is zeer restrictief, maar zeer veilig. Dit betekent dat de 6 alleenstaanden enkel met elkaar contact mogen hebben, dus een bubbel van 6. Een gezin van 3 kan een bubbel vormen met 2 gezinnen van 2, dus 7 mensen in totaal. Twee gezinnen van 5 kunnen een bubbel van 10 vormen. Een gezin van 6 of meer blijft beperkt tot het eigen gezin. In de meeste gevallen zal het een bubbel van 6 zijn en dat is toch zeer weinig.

Neem nu een hypothetische situatie met alleenstaanden. Elke persoon mag met 5 anderen nauwe contacten hebben. Elk van die 5 mag opnieuw met 4 anderen contact hebben (de eerste persoon niet meegerekend). Elke persoon is dus niet alleen lid van zijn eigen bubbel, maar ook van de bubbel van elk van zijn vrienden, in totaal is hij lid van maar eventjes 6 bubbels. Een besmette persoon kan het virus doorgeven aan 5 contacten die het dan elk op hun beurt kunnen doorgeven aan 4 anderen en die telkens opnieuw aan 4 anderen enz. dus mathematisch 5 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 ... = 5.120. Ondanks het strikt volgen van de regels kan één persoon in theorie duizenden mensen besmetten. Iedereen is met iedereen verbonden en op die manier kan het virus zich snel verspreiden. Dit wordt bevestigd door het contactonderzoek waaruit blijkt dat de besmettingen vooral in de privésfeer gebeuren. We mogen het openbare leven zoals winkels en werk nog zoveel beveiligen als we willen met mondmaskers etc., dit heeft weinig zin als het virus zich via het privéleven gemakkelijk kan verspreiden.Het probleem is niet dat de Belgische bubbel te groot is, het is helemaal geen bubbel. Het is in feite een netwerk waardoor zeer veel Belgen met elkaar verbonden zijn en het virus kunnen doorgeven. Een echte bubbel is een afzonderlijke gesloten groep met steeds dezelfde mensen. Die bubbel mag zelfs 30 mensen bevatten. Als deze mensen enkel contact hebben met elkaar en niet met anderen is dit zeer veilig. Als één lid van de bubbel positief is, moeten al de andere leden natuurlijk ook in quarantaine. Op dat moment wordt het virus in de bubbel afgestopt en kan het zich niet verder verspreiden.Tijdens de lockdown was het gezin de bubbel. Dit was echter te beperkt en zeer moeilijk voor alleenstaanden. Het is ook niet nodig. De bubbel kan gerust uitgebreid worden, maar het moeten steeds dezelfde mensen zijn. Elke persoon en elk gezin kunnen maar tot 1 bubbel behoren. Het kunnen grootouders, hun kinderen en kleinkinderen zijn of 3 tot 4 gezinnen die samen een bubbel vormen of een groep alleenstaanden ...De bubbel mag natuurlijk niet vrijblijvend zijn. Best wordt dit geregistreerd door de overheid. Laat ons gebruik maken van de moderne technologie. De overheid maakt een website waarop elke Belg zich kan registreren via de elektronische identiteitskaart. Elke bubbel krijgt een uniek nummer en je kan maar lid zijn van één bubbel. Als je niks doet, dan is je bubbel gewoon je gezin. In afwachting van een website wordt een formulier ondertekend door alle leden. Na minstens 2 weken zonder besmettingen krijg je de kans om te veranderen van bubbel. Op die manier kan je bv. 2 weken kiezen voor je eigen familie en dan 2 weken voor je schoonfamilie of nu eens voor je vrienden en dan voor je familie. De leden van de bubbel kunnen (met foto) uitgeprint worden en dit kan getoond worden op restaurant of op café. Indien nodig controleert de politie dit. Als één lid van de bubbel positief is, krijgen al de andere leden automatisch een bericht dat ze ook in quarantaine moeten. Contact tracing wordt dan overbodig.De 5 contacten die we nu mogen hebben zijn zeer beperkt, maar blijven zeer gevaarlijk. Veel veiliger is om met een systeem van grote afzonderlijke bubbels te werken en het is ook sociaal veel beter. Hierdoor krijgt het virus geen kans meer om zich te verspreiden.