...

Uit een onderzoek van het Pediatric Sleep Center van het Tel Aviv Sourasky Medical Center, gebaseerd op de polysomnografie van 2.178 kinderen en adolescenten (van wie 65% jongens), blijkt dat de ernst van de slaapapneu bij kinderen en adolescenten verandert afhankelijk van het seizoen. Die veranderingen zijn meer uitgesproken bij kinderen jonger dan 5 jaar. De aanwezigheid van astma of atopie heeft geen invloed op deze seizoensgebonden schommelingen. Op basis van die vaststellingen kan worden aangenomen dat virale infecties van de luchtwegen waarschijnlijk de belangrijkste factor zijn voor de seizoensgebonden schommelingen die bij slaapapneu worden vastgesteld. (referentie: Greenfeld M et al. Sleep Medicine. 2013;14:991)