...

Naar aanleiding van internationale vrouwendag, vrijdag 8 maart, deden Artsenkrant en zusterkrant Le journal du Médecin een doorlichting van het aantal vrouwen in ziekenhuismanagement. Hoeveel vrouwen zijn algemeen directeur van een algemeen of universitair ziekenhuis? Hoeveel vrouwelijke hoofdartsen zijn er in België? Wat met directiefuncties als verpleegkundig, financieel en HR-directeur? We keken ook naar de samenstelling van de raad van bestuur en medische raad. Artsenkrant aan Vlaamse kant, Le journal du Médecin voor de 36 Franstalige algemene en universitaire ziekenhuizen.Het percentage vrouwen in de raad van bestuur van ziekenhuizen (inclusief leden met raadgevende stem en de secretaris) bedraagt, zowel in Vlaanderen als Franstalig België, 28 procent. Twee van de 53 Vlaamse ziekenhuizen hebben echter geen enkel vrouwelijk bestuurslid. Aan Franstalige zijde heeft één ziekenhuis geen enkele vrouw in zijn raad van bestuur, één ander ziekenhuis telt slechts één vrouwelijk bestuurslid.HR-directeurs zijn over het algemeen vrouwen. Ietwat verrassend is dat verpleegkundig directeurs in Vlaamse ziekenhuizen het vaakst mannen (60%) zijn. De financiën van het ziekenhuis zijn in beide landsgedeelten doorgaans in handen van mannen.Drie Vlaamse ziekenhuizen tellen geen enkele vrouw in hun medische raad. Over het algemeen is een kwart van de leden van de medische raad in Vlaanderen vrouwelijk, in de Franstalige ziekenhuizen is dat een derde. Elke medische raad telt er minstens één vrouwelijke arts.Hoe denken de vrouwen aan de ziekenhuistop zelf over de man-vrouwverhouding in hun sector? "Als vrouw kun je zeker naar topfunctie doorstoten, maar het is misschien iets lastiger ervoor te kiezen."