...

Eénlijn.be werd eind 2013 boven de doopvont gehouden - het is een samenwerkingsverband van verschillende beroepsorganisaties gesteund door de Vlaamse overheid. Het organiseert als sinds 2014 diverse opleidingen rond ICT in de zorg.Het organiseert nu een enquête bij huisartsen om na te gaan wat nog de belangrijkste behoeften zijn voor ICT-ondersteuning. Het wil daarmee het aanbod, lokaal, nog beter kunnen afstemmen. De enquête vraagt maar vijf, hoogstens tien minuten van uw tijd om in te vullen.Klik hier om de enquête te starten.Een gelijklopende enquête wordt ook bij apothekers georganiseerd.In Brussel werkt het Huis voor Gezondheid/éénlijn.be voor deze bevraging samen met eHealth Academy en wordt ze in de twee landstalen uitgevoerd.