...

De situatie aan Waalse zijde is voor Vlamingen niet altijd zo duidelijk. Een persmededeling van Absym Wallonie beschrijft kort min of meer de situatie zoals ze in het Franstalige landsgedeelte is ontstaan.Donkere nachtDe "1733-centrale" van Aarlen, die de provincies Luxemburg en Luik bedient, voert een triage van de oproepen uit, die gebaseerd is op de 'Tri Salomon'. De federale overheid heeft die in de centrale in gebruik laten nemen sinds 2012.De Tri Salomon werd ontwikkeld door de Luikse huisartsenkring in samenwerking met de ziekenhuisartsen. Aanvankelijk waren het de huisartsen die ze toepasten.De oproepcentrale van Bergen, die de provincies Henegouwen, Namen en Waals-Brabant bedient, heeft als regel al lang aangenomen dat ze tijdens de 'donkere nacht' - dat is van 23 u, tot 8 u. - alleen nog oproepen voor huisbezoeken doorgeeft in een aantal beperkte gevallen.Dat zijn er vier: als de patiënt klaagt over ondraaglijke pijn, voor een overlijdenscertificaat, voor patiënten die in een rusthuis verblijven, en voor palliatieve zorg.Sinds 2019 heeft ook de centrale van Aarlen deze regel ingevoerd.OmzendbrievenMaar twee rondzendbrieven van de FOD Volksgezondheid hebben gezorgd voor heel wat ongenoegen bij de Waalse huisartsen. Zoveel zelfs dat een aantal huisartsenkringen aangeven een staking tijdens de 'donkere nacht' te overwegen.In november 2022 verklaarde de FOD Volksgezondheid dat de 1733-operator patiënten in de 'donkere nacht' ook kan doorverwijzen naar de wachtpost. De voorbije maand stuurde de FOD een tweede brief uit die de eerste toelichtte. De FOD stipuleert dat er voortaan twee huisartsen 's avonds en 's nachts van dienst moeten zijn. Eén kan geconsulteerd worden op de wachtpost zelf. Een andere moet paraat zijn om huisartsenbezoeken af te leggen.Harmoniseren?De Absym Wallonie speelt in op de woede die hierover leeft bij de Waalse huisartsen zou leven. Ze eist dat:- de 1733-centrale het recht heeft de triage van 23 u tot 8 u. opnieuw in te voeren en ervoor zorgt dat er tijdens de donkere nacht huisartsen alleen op huisbezoek moeten gaan in de genoemde situaties;- de huisartsenwachtposten het recht hebben 's nachts de deuren te sluiten, zodat er maar een huisarts beschikbaar moet zijn voor de (beperkte) huisbezoeken.Het Persagentschap Belga polste bij de minister van volksgezondheid om een reactie. Vooruit-minister Frank Vandenbroucke zegt dat hij de werking van de 1733 wil 'harmoniseren' over het hele grondgebied.Vaandebroucke zegt dat hij de problemen die zich met de 1733 voordoen wil oplossen en dat hij nieuwe middelen investeert om - in overleg - naar gerichte oplossingen te zoeken. Een timing noemt hij daarbij niet.