...

Een groep huisartsen uit de Borinage in Henegouwen werkt vanaf mei 2012 met een gedeeld medisch dossier. Bedoeling is om de actieve samenwerking tussen huisartsen en specialisten te bevorderen, in het belang van de patiënt en diens gezondheid.Initiatiefnemer David Simon, voorzitter van de Union des Médecins Généralistes Borains (UMGB), ziet dat gedeelde medische dossier als een 'cloud' met daarin de medische dossiers van patiënten die een schriftelijke overeenkomst hebben afgesloten met hun huisarts en die aanvaarden dat hun dossier op een server terechtkomt waartoe andere huisartsen en specialisten toegang hebben. In de hiërarchie van gebruikers staat de gmd-houdende huisarts bovenaan. Die bekleedt een centrale positie in het informatie- en zorgnetwerk. Andere zorgverstrekkers - specialisten, spoedartsen, verpleegkundigen, apothekers en kinesisten - krijgen toegang tot het dossier, al worden in functie van de categorie bepaalde strikt medische gegevens voor hen afgeschermd. Controleartsen, ziekenfondsen, verzekeringsinstellingen en evaluatie- en controlediensten zitten uiteraard in de rode zone, legt Simon uit. "De gegevens in het dossier zijn noch eigendom van het Riziv, noch van de huisarts. Ze behoren de patiënt toe. De huisarts houdt ze in bewaring en staat garant voor de veiligheid ervan", benadrukt de huisarts. "De patiënt kan zijn gegevens op elk moment corrigeren en kan weigeren dat bepaalde informatie toegankelijk is voor andere zorgverstrekkers dan de huisarts." Privacy komt eerst Simon krijgt de steun van een derde van de 150 huisartsen van zijn kring. Om zoveel mogelijk collega's over de streep te trekken, zorgde hij voor een controle op de toegang tot het dossier. Zo krijgt een apotheker bijvoorbeeld geen inzage in de medische diagnose van een patiënt. Hij heeft wel toegang tot gegevens over behandeling, allergieën, vaccins en geneesmiddelenintolerantie. Geen sprake van ook dat de ziekenfondsen, via eCare, nominatieve patiëntgegevens zouden kunnen inzamelen.David Simon garandeert verder dat de server van het gedeelde dossier nooit zal dienen voor controles, aangezien hij zelf de server controleert. Vanaf de ontwikkeling van de software werden de finaliteiten van het gedeelde dossier duidelijk vooropgesteld. Zo staat de privacy van de patiënt centraal. "Ik zou zelfs zeggen dat de privacy vóór de gezondheid van de patiënt gaat. Over alle gegevens heeft hij inspraak."VisitekaartjeSimon ziet het gedeelde dossier als het visitekaartje van de patiënt. Een momentopname van de gezondheidstoestand waartoe de gmd-houdende huisarts en andere ingeschreven zorgverstrekkers toegang hebben. De ergonomie is maximaal: de toepassing moet immers op alle platformen kunnen draaien. Naast de basisgegevens die al in het gmd staan, is er plaats voor persoonlijke aantekeningen van de arts (hypotheses die hij heeft geformuleerd maar niet noodzakelijk wil delen), of informatie die de patiënt niet voor derden beschikbaar wil maken (dat hij Viagra inneemt, bijvoorbeeld). Een klik op een aandoening (diabetes of ademhalingsinsufficiëntie) geeft alle patiëntgegevens weer op het scherm van de dossierhoudende arts. Als een andere arts het dossier opent en er gegevens wil aan toevoegen, worden de persoonlijke aantekeningen gemaskeerd. Alle toegevoegde diagnostische, klinische en therapeutische gegevens worden door de dossierhoudende huisarts gevalideerd. Het proefproject gaat over enkele maanden van start binnen een kleine groep huisartsen. David Simon is van plan een beroep te doen op de Franstalige wetenschappelijke huisartsenvereniging SSMG om opleidingen te voorzien voor geïnteresseerde artsen. "Achteraf kunnen andere kringen gebruik maken van onze ervaring."Simon zet in op de intelligentie van de huisarts. "Ik denk dat de huisarts een zeer intelligente persoon is, maar dat hij lijdt aan een minderwaardigheidscomplex ten opzichte van de specialist. Het succes van ons gedeelde dossier hangt af van de goede wil van de huisartsen", besluit hij.