...

Réseau Santé Wallon is het netwerk waarbij de meeste Waalse ziekenhuizen zijn aangesloten. Via RSW kunnen Waalse artsen het medische dossier van hun patiënt in de verschillende ziekenhuizen bekijken. RSW is met andere woorden de Waalse 'ziekenhuishub', en eigenlijk is RSW een beetje het Waalse eHealth-platform.Niet twee keer betalenRSW-directeur André Vandenberghe vindt het ongerijmd dat Vlaamse ziekenhuizen betalen voor een dienst die de overheid gratis aanbiedt: "De burgers en de artsen hebben via de belastingen al betaald voor de ontwikkeling van eHealthBox, een basisdienst van het nationale eHealth-platform." Waarom dan nog eens commerciële bedrijven betalen om dezelfde dienst te leveren? "De rol van commerciële bedrijven moet beperkt worden tot het ontwikkelen van diensten met toegevoegde waarde."Dr. Vandenberghe vindt dat de EMD-producenten maar onder druk moeten worden gezet om onverwijld een oplossing voor de eHealthBox aan te bieden. Uiteindelijk financiert de belastingbetaler ze daarvoor, zo stelt hij. Dat gebeurt onrechtstreeks via de telematicapremie voor huisartsen. De overheid heeft veel te lang getreuzeld om het gebruik van de eHealthBox via de labeling van softwarepakketten op te leggen, aldus Vandenberghe.(*)Open standaardsDr. Vandenberghe dringt erop aan dat de eHealthBox volledig 'open' zou worden: RSW eist dat er een nationale standaard komt voor de structuur van de berichten en voor het adressenbeheer.De ziekenhuizen zouden dan volledig vrij zijn het systeem te gebruiken dat ze wensen. Ze kunnen een commercieel systeem gebruiken. Ze kunnen ook zelf een systeem ontwikkelen voor de communicatie via de eHealthBox.RSW zal de ziekenhuizen graag bij dat laatste helpen, onderstreept Vandenberghe: "Verschillende Waalse ziekenhuizen hebben al zelf voor een connectie van hun systeem met de eHealthBox gezorgd: het CHU in Charleroi, het CHU in Luik, en het Naamse St-Luc Bouge.Daarnaast bieden sommige leveranciers van elektronische patiëntendossiers in ziekenhuizen deze service evenzeer aan. Ziekenhuizen wachten ongeduldig op een label voor het EPD om de eHealthBox ten volle te gebruiken."