...

De oproep voor de datacollectie in het kader van de zorgtrajecten zorgt ook in Franstalig België voor beroering. Het Réseau Santé Wallon (RSW) zamelt immers zelf sinds begin maart de medische gegevens over ZT-patiënten in. Moeten de Waalse artsen nu tweemaal dezelfde gegevens ophoesten?De Waalse artsen hebben niet gewacht op een initiatief van het Riziv. Op vraag van de FAG (Forum des associations de médecins généralistes, zeg maar het Franstalige Kringloket) ontwikkelde Fratem (Fédération régionale des associations de télématique médicale de Wallonie) een applicatie voor het verzamelen van de medische gegevens van zorgtrajectpatiënten binnen het RSW.Trusted third partyDie applicatie doet in principe hetzelfde als wat de Smals-toepassing op federaal niveau doet: het kan de geanonimiseerde medische gegevens doorspelen aan het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid voor analyse. Ook kan RSW de ziekenfondsen een lijst van hun patiënten bezorgen over wie gegevens werden opgeladen (zonder de medische gegevens zelf uiteraard).RSW neemt dus de taken waar van 'trusted third party'. Huisartsen hebben daarmee de garantie dat de gegevens verzameld worden door een organisatie die onder controle van de artsen zelf staat. Smals vzw, die de anonimisering op federaal niveau bewaakt, is immers een overheidsbedrijf dat dezelfde baas heeft als eHealth, namelijk Frank Robben. RSW is daarom een betere kandidaat voor de rol van betrouwbare onafhankelijke partij, vinden de Waalse artsen.Bovendien blijven de verzamelde gegevens niet 'slapen' op de server van RSW. Ze kunnen er worden geraadpleegd door alle artsen die een therapeutische band hebben met de patiënt, niet alleen de huisarts en diabetoloog.Dubbel werk?RSW hield het Riziv op de hoogte van deze toepassing, hoewel het niet ging om een opdracht van het Riziv. Maar de verzekeringsinstelling lanceert nu de eigen webtoepassing. Het kondigt meteen aan dat het de enige toepassing is waarmee de huisartsen zelf de gegevens moeten invoeren.Wat gebeurt er nu met de al verzamelde data? Gebruikt het WIV de gegevens van RSW of moeten de artsen ze nog een tweede keer invoeren? Een compromis zou zijn dat RSW eind augustus, wanneer de periode voor de datacollectie ten einde loopt, alle gegevens in één keer doorsluist.De Waalse artsen kregen ondertussen ook de steun van Roland Lemye, vicevoorzitter van de Waalse kamers van de Bvas.