...

Dat blijkt uit onderzoek van de Onafhankelijke ziekenfondsen in samenwerking met de KU Leuven. Volgens het ziekenfonds is dit de eerste grootschalige studie die een verband legt tussen luchtverontreiniging en afwezigheid op het werk. Waarover gaat het? Het OZ-onderzoek vergeleek gegevens over luchtverontreiniging met statistieken over de terugbetaling van geneeskundige zorg bij haar leden. Concreet omvat het onderzoek 1.112.978 raadplegingen van chronische patiënten bij de huisarts. Meer concreet gaat het over volwassenen met hypertensie of een depressie. Niet toevallig opteerde men voor deze twee aandoeningen, het zijn immers de meest voorkomende chronische ziekten. Naast geneeskundige zorg werden ook de gegevens over arbeidsongeschiktheidsverklaringen omwille van mentale aandoeningen meegenomen. Bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen gaat het over 12.270 gevallen. Een eerste vaststelling is dat een toename van 5 microgram stikstofdioxide per kubieke meter leidt tot 3,4% meer consultaties bij de huisarts voor mensen met hypertensie en tot 3,1% meer raadplegingen bij patiënten met een depressie. Bij een stijging van 0,5 microgram zwarte koolstof per kubieke meter lucht consulteren mensen met een hoge bloeddruk 2,4% vaker de huisarts; bij patiënten met een depressie gaat het om een stijging met 1,7%. Op dagen met een aanzienlijk hogere luchtvervuiling, zo blijkt ook uit deze studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, kunnen de effecten op de gezondheidszorg groot zijn. Het verschijnsel komt trouwens het hele jaar voor omdat er uiteraard elke dag zwarte koolstof- en stikstofdioxidedeeltjes in de atmosfeer terechtkomen. Enkel in de winter wanneer mensen minder tijd buitenshuis doorbrengen en ze dus minder blootgesteld zijn aan luchtverontreiniging, komt het minder voor. Volgens professor Tim Nawrot, milieu- epidemioloog aan de KU Leuven en UHasselt, is er groeiende hoeveelheid bewijs over het verband tussen blootstelling aan luchtverontreiniging en geestelijke gezondheidsproblemen. "Ver buiten de longen kunnen de kleinste stofdeeltjes effecten hebben", aldus Nawrot. De studie verschijnt op een goed moment, noteert de LOZ. Met name heeft de Wereldgezondheidsorganisatie strengere criteria voor luchtverontreiniging bepaald en ook de Europese Unie maakt zich op om haar regelgeving te herzien. Het Europees Milieuagentschap bevestigt tevens dat verontreiniging een groot risico vormt voor de volksgezondheid. Op www.artsenkrant.com kan u onder de titel 'Zorgen voor het klimaat is zorgen voor onze gezondheid' een opiniestuk over dit thema lezen van Xavier Brenez, directeur- generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Hij roept het beleid op actie te ondernemen en de goedkeuring van de nieuwe WHO- en Europese richtlijnen te ondersteunen. "Op enkele weken van de Europese top en de internationale klimaatconferentie is het belangrijk dat we ons bewust worden van het enorme effect dat klimaatverandering en luchtvervuiling op de volksgezondheid heeft", aldus Brenez.