...

Leverziekte is een belangrijke doodsoorzaak in Europa. Het onderzoek van professor Vinken is gebaseerd op recente wetenschappelijke bevindingen. Die stellen dat hemikanalen, communicatiekanaaltjes tussen cellen, van het menselijk lichaam zich specifiek openstellen als de ziekte zich openbaart. Daardoor starten verdere schadelijke processen zoals het afsterven van cellen en ontstekingsreacties.Het probleem is dat men tot nu toe nog niet beschikt over stoffen die specifiek kunnen inwerken op die hemikanalen. Die stoffen zullen nu ontwikkeld en gekarakteriseerd worden. Voor het onderzoek zal onder meer gewerkt worden met menselijke leverstalen.