...

De sociale verzekeringsstelsels Medicaid (voor behoeftigen) en Medicare (voor 65+) geven elk jaar 1,4 miljard dollar uit (1,1 miljard €) aan de verzorging van mensen die door kogels werden verwond. We hebben het dan nog niet over het verlies van de arbeidsproductiviteit.Volgens de auteur van een studie, uitgevoerd voor het Pacific Institute for Research and Evaluation, waren de kosten voor de Amerikaanse regering in 2010 als volgt verdeeld: - 5,4 miljard dollar verlies van belastingen door verloren werkdagen - 4,7 miljard dollar gerechtskosten - 1,4 miljard voor Medicare en Medicaid (zie hoger) - 180 miljoen dollar voor de psychische zorgverlening aan slachtoffers - 224 miljoen dollar voor de verzekeringen - 133 miljoen dollar voor de afhandeling van schoten