...

Uit de AAFP-enquête bij coassistenten blijkt dat het aandeel van toekomstige huisartsen sinds 2009 voordurend stijgt. Vóór dat jaar was die tendens tegenovergesteld.