...

Dat is aangetoond in een nieuwe Amerikaanse studie die in Cancer is gepubliceerd. De auteurs stellen dat verdere studies noodzakelijk zijn, vooral om de economische efficiëntie van deze screening te evalueren bij verschillende risicoscenario's, verschillende screeningfrequenties en verschillende deelnamepercentages aan deze screenings. We merken op dat deze cijfers in verhouding grosso modo zouden neerkomen op 410 geredde levens per jaar in België, een niet echt indrukwekkend totaalcijfer.Daarom wordt in een begeleidend redactioneel artikel een belangrijke vraag gesteld, vooral in een context van bezuinigingen: rechtvaardigt het aantal vermeden sterfgevallen een systematische screening? Des te meer omdat we fout-positieve resultaten moeten vrezen en er het probleem is van de straling en de kosten-batenverhouding op dat vlak. (referentie: Ma J et al. Cancer. 2013;doi:10.1002/cncr.27813)