...

Tijdens die periode is het aantal cycli van donoreicellen gestegen van 10.801 tot 18.306. Het aantal electieve transfers van één enkel embryo is ook sterk gestegen. (referentie: Kawwass J et al. JAMA. 2013;doi:10.1001/jama.2013.280924)