...

De prevalentie van zittend gedrag is hoger bij oudere kinderen.(referentie: Fakhouri THI et al. JAMA Pediatr. 2013;167:223)