...

Dat blijkt uit een recent verslag van de National Science Foundation. In werkelijkheid zijn deze centra privé-instellingen die door de federale overheid worden gefinancierd. Zuiver wetenschappelijk onderzoek maakt 37% van de totale uitgaven uit, toegepast onderzoek 29% en ontwikkeling 34%. Tussen 2008 en 2011 zijn de uitgaven met 14% gestegen.