...

Het nieuwe betalingssysteem straft artsen die slecht scoren qua patiëntentevredenheid of van wie patiënten te vaak opnieuw moeten worden opgenomen. Dat zal er volgens de Wall Street Journal toe leiden dat er meer belang wordt gehecht aan de communicatie tussen arts en patiënt, want die wordt in tijden van evidence based medecine wat veronachtzaamd. Bovendien komt zo'n verstoorde communicatie vaak op de proppen tijdens processen over malpractice.