...

Dat is kennelijk niet toe te schrijven aan een intensiever gebruik van de beschikbare middelen, maar aan de hoge kosten van de prestaties. Een dag in het ziekenhuis kost een privéverzekeraar in de VS gemiddeld 4.287 dollar (€ 3.345), tegen 476 dollar (€ 371) in Spanje bijvoorbeeld.