...

In die speech, naar aanleiding van het jaarlijkse congres van de AMA, vertelt Madara dat de artsenorganisatie in het verleden een antwoord was op kwakzalvers die zogenaamde alles helende elixirs probeerden uit te strooien. "Vandaag hebben we geen elixirs maar digitale tools. Maar naast positieve ontwikkelingen als telegeneeskunde zijn er tal van toepassingen die niet evidence-based zijn of slecht werken. Zelfs effectieve digitale tools slagen er vaak niet in om de relatie tussen arts en patiënt te verrijken."Niet veel later in zijn speech verdwijnen specificaties als "sommige" of "bepaalde" en klinkt het dat "digitale toepassingen de kwaliteit van de zorgverlening niet verbeteren maar verminderen". Sommige actoren relativeren Madara's harde taal en stellen dat de ceo in zijn speech voornamelijk doelde op early adopters en op technologieën die zich nog in de beginfase bevinden.Over welke boodschap Madara probeerde over te brengen, valt te discussiëren. Vaststaan de resultaten van een bevraging van de AMA naar de mening/verwachtingen van 1300 Amerikaanse artsen over e-health en digitale zorg. En die mening blijkt toch te verschillen van die van hun ceo. Zo'n 85 procent vindt dat digitale toepassingen een beetje tot een groot voordeel geven in de zorg voor patiënten.E-healthoplossingen vergroten de efficiëntie, de patiëntveiligheid en verbeteren de diagnostische mogelijkheden, gaven de Amerikaanse artsen aan als belangrijkste voordelen. Uiteraard stelden de Amerikaanse artsen ook hun eisen. Op de eerste plaats komt de eis dat de digitale tool in kwestie wordt gedekt door hun aansprakelijkheidsverzekering.Bijna even belangrijk zijn de garanties dat de e-healthoplossingen voldoende waarborgen biedt om datalekken en kraakpogingen te voorkomen, en daarmee de privacy van de patiënten kunnen waarborgen. Een goede integratie met de bestaande systemen scoort ook hoog als vereiste.Bron: smarthealth.nl