...

In de Franse DEMETER-studie werden drie behandelingen voor ectopische zwangerschap vergeleken: medische behandeling met injectie van metotrexaat om de zwangerschap in de eileider te onderbreken, conservatieve chirurgie of salpingostomie (met behoud van de eileider) en radicale chirurgie (of salpingectomie). Daarbij werd geen significant verschil in de vruchtbaarheid twee jaar later vastgesteld tussen de medische behandeling en conservatieve chirurgie en ook niet tussen conservatieve en radicale chirurgie. De resultaten van een medische behandeling zijn niet vergeleken met die van radicale chirurgie). (referentie: Fernandez H. Human Reproduction. 2013;doi:10.1093/humrep/det037)