...

Dat geldt onder andere voor de vruchtbaarheid die door sommige van die kankerbehandelingen in het gedrang komt, maar door andere dan weer wordt beschermd. De transplantatie van spermatogoniale stamcellen (SSC), die instaan voor de productie van zaadcellen en reeds voor de puberteit aanwezig zijn, is een oplossing om de vruchtbaarheid te beschermen, maar de vrees bestaat dat op die manier opnieuw kwaadaardige cellen worden ingeplant. Onderzoekers hebben een techniek ontwikkeld om de SSC van de kankercellen te scheiden die bij een proef op muizen efficiënt is gebleken.(referentie: Dovey SL et al. J Clin Invest. 2013;doi:10.1172/JCI65822)