...

Minpunt is dat het percentage eerstbarende vrouwen verder daalt. Het is met 45,9% het laagste dat we ooit hebben genoteerd. De meeste vrouwen laten het niet bij n kind. We mogen bijgevolg een terugval van het aantal bevallingen verwachten omdat een groter aantal koppels hun gezin als voltooid zullen beschouwen. Nog enkele hoofdpunten:• Record oudere moedersNiet minder dan 1.571 vrouwen waren 40 jaar of ouder op het moment van de partus, een record. Anderzijds was er gelukkig ook een laagterecord van tienermoeders (1.252). De gemiddelde leeftijd waarop een vrouw in Vlaanderen haar eerste kind krijgt ligt nu 2 jaar hoger dan twee decennia geleden.• Medisch begeleide bevruchting wint verder aan belangLogisch met die oudere moeders, want de vruchtbaarheid neemt af met de leeftijd . In 2010 kwam 5,7% van alle geregistreerde zwangerschappen vanaf 500 gram tot stand na gebruik van vruchtbaarheidsbevorderende technieken. Daar spannen hormoonstimulatie en ivf de kroon met ruim 37%, gevolgd door icsi (24,7%). Deze laatste twee, IVF en ICSI, leiden vaker tot meerlingzwangerschappen.• Tweelingen in de liftEr werden 1.307 meerlingen geboren, in absolute cijfers het hoogste aantal ooit. Een tweelingzwangerschap dreigt triviaal te worden, maar de sterfte bij geboorte ligt vier keer hoger dan bij eenlingen.• Inductie van de baring en episiotomie zijn weer gedaaldDe daling zet zich nu al voor het tiende jaar op rij door. In 2001 werd bijna een derde van alle bevallingen ingeleid, vorig jaar was dat 23,8%. Een daling met niet minder dan een kwart. Ook in 2001 werd 68,2% van alle vrouwen ingeknipt bij de partus. In 2010 is dat percentage afgenomen met een vijfde. Toch blijft dat veel en is hier nog werk aan de winkel.• Perinatale sterfte blijft laagZe bedraagt zes per 1.000, waarvan 70% te wijten is aan foetale sterfte (4,2 per 1.000) en 30% aan vroeg-neonatale sterfte (1,8 per 1.000). Voor een baby van minder dan 1 kilo bij geboorte, is de perinatale sterfte 50%.• Meisjes zijn het sterke geslachtIn 2010 was de perinatale sterfte 6,9 per 1.000 voor jongens en 5,1 per 1.000 voor meisjes. De zuigelingensterfte (sterfte binnen het eerste levensjaar) daalt. Ze bedroeg voor 2009 amper zowat 3,5 per duizend.Omgerekend sterft n levendgeboren baby op 278 tijdens het eerste levensjaar. "Weinig en niet weinig is dat", becommentarieert het SPE. "Vergeet niet dat het toch (voor 2009) om 243 sterfgevallen gaat."• Antwerpen groenplaats van VlaanderenIn 2010 werden er 69.924 baby's geboren, 1.150 meer dan in 2009: een record. Een derde daarvan wordt in de provincie Antwerpen geboren, dat instaat voor het leeuwendeel van de groei. De andere Vlaamse provincies stagneren (Oost-Vlaanderen, Limburg) of groeien lichtjes (West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant).Gevraagd naar een verklaring, meent Hendrik Cammu dat er een mogelijk verband bestaat met de sterke aanwezigheid van allochtonen, maar die hypothese moet nog worden bevestigd. Ook de economische groei kan van invloed zijn.