...

In de nieuwe medische raad van het AZ Jan Portaels werden zes vrouwen (op elf leden) gekatapulteerd. Voorzitter blijft Roger Martens, dat wel. Maar hij wordt geflankeerd door een 'triumviraat' van vrouwen: ondervoorzitter-radioloog Lieve Casteleyn, penningmeester-uroloog Inge Wouters en gastro-enteroloog Vanessa Verschueren die secretaris is. Vervolledigen het vrouwelijke plaatje: neuroloog Andrea Brunen, patholoog-anatoom Veerle Delvaux en spoedarts Lut Wirix.Of dit nu betekent dat de medische raad zal focussen op andere aandachtspunten? "Dat zal moeten blijken", houdt Lieve Casteleyn zich op de vlakte. "Maar in de vorige raad zaten eveneens vier vrouwen (op negen leden toen). Ook bijna de helft dus, en vrouwen willen zich meer inzetten buiten de werkuren. Geleidelijk aan groeien ze dus door. Er studeren trouwens steeds meer vrouwelijke artsen - ook specialisten - af." Meer betrokkenVaak wordt gezegd dat vrouwen minder geneigd zijn om deel te nemen aan de macht, aan bestuursfuncties. Dat klopt niet?Casteleyn: Neen. Vrouwelijke ziekenhuisartsen voelen zich almaar sterker betrokken. Ze werken ook vaker fulltime in het ziekenhuis, of ontplooien daar minstens hun hoofdactiviteit. De combinatie met het gezin is niet evident. Wat mij betreft viel dat altijd goed mee omdat ik me door mijn partner gesteund weet. Mijn functie van ondervoorzitter is ook haalbaar wegens niet al te tijdsintensief. De voorzitter van de medische raad en de secretaris moeten er het meeste tijd in steken, wat logisch is. Overigens: ikzelf heb meer dan tien jaar als secretaris gewerkt.Noteren we ook nog dat Suzanne Vangehuchten (KNO-arts) in AZ Jan Portaels een belangrijke functie vervult als voorzitter van de financie commissie van het ziekenhuis. Meest bekwame kandidatenHet resultaat van een welbewuste politiek, directeur (en dokter) Guy Buyens? "Sowieso verwierven artsen bij ons meer inspraak, onder meer met een investeringsfonds. Welbewust streven we naar profielen van mensen die tijd willen vrijmaken en vele vrouwelijke artsen profileren zich zo." Buyens stelt vast dat het directiecomitdan weer jammer genoeg geen enkele vrouw telt, maar dat kan nog komen. Van quota toont hij zich geen voorstander: "De meest bekwame kandidaten moeten het halen."