...

Eerste vaststelling: meer vrouwen dan mannen onder 75 jaar sterven aan een hartaanval. Daar waar 38% van de mannen onder de 75 jaar aan een hartaanval overlijdt, is dat bij vrouwen 42%. Dat blijkt toch uit een Nederlands onderzoek dat werd gepresenteerd op het internationale congres van de European Society of Cardiology (ESC) in Amsterdam. Een van de redenen van het laattijdig ingrijpen is dat hartfalen binnen de cardiale aandoeningen de aandoening is waarvan het ziektebeeld bij vrouwen en mannen erg verschilt.Vrouwen lijden vaker aan diastolisch hartfalen. Dat wordt veroorzaakt door ouderdom, hoge bloeddruk, diabetes en obesitas. Vernauwingen van de hartklep, waar mannen dan weer experts in zijn, komen bij vrouwen minder vaak voor. Maar in de praktijk mag het duidelijk zijn dat er veel minder - lees: te weinig - onderzoek wordt gedaan naar de ernst en de aard van diastolisch hartfalen. En als er onderzoek wordt gedaan, dan resulteert dat te vaak enkel in het voorschrijven van de plaspil.Verstoorde hormoonhuishoudingEen van de redenen waarom vrouwen vaker diastolisch hartfalen krijgen, is de overgang. Na de overgang zorgt de verstoorde hormoonhuishouding voor het ontstaan van hoge bloeddruk, afwijkingen in de cholesterol en suikerspiegel en de ontwikkeling van buikvet. Daaruit volgt bijna vanzelfsprekend hoge bloeddruk, in sommige gevallen ook suikerziekte.Als hartproblemen zich voordoen, zijn vrouwen gemiddeld tien jaar ouder dan mannen. Systolisch hartfalen doet zich dan wel vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, maar de prognose bij vrouwen is slechter. De complicaties zijn bovendien verschillend bij mannen en vrouwen.