...

De Nederlandse gynaecoloog Bart Fauser heeft een handboek voor vrouwspecifieke geneeskunde gelanceerd, omdat de vrouwen, volgens hem, slechter af zijn in de gezondheidszorg. Volgens dr. Fauser wordt automatisch aangenomen dat wat goed is voor mannen, ook automatisch goed is voor vrouwen, terwijl de oorzaken, risicofactoren en frequentie tussen de geslachten kan verschillen.Anders presenterenMet de campagne moeten zorgverleners zoals huisartsen er dan ook meer van doordrongen raken dat mannen en vrouwen hun klachten soms verschillend presenteren. Zo zijn mannen directer in het benoemen van symptomen. Zij klagen bij een myocardinfarct over pijn op de borst. Vrouwen kunnen juist met aspecifieke klachten komen, zoals vermoeidheid en pijn in de bovenbuik.En zo wordt COPD soms nog te veel als een mannenkwaal gezien, waardoor de diagnose bij mannen eerder wordt gesteld. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat vrouwen anders reageren op medicijnen. De expertmeeting gaat over de zorg rond de overgang. In de komende jaren komen ook hart- en vaatzieken, en angst en depressie aan bod.HuisartsenverenigingVoorzitter Rob Dijkstra van het NHG - de Nederlandse huisartsenvereniging, nvdr - juicht de campagne toe. "Bij elke NHG-Standaard gaan we na: zijn er verschillen tussen man en vrouw", zegt hij in dagblad Trouw. "Als ze er zijn, nemen we ze op. Maar dat wil nog niet zeggen dat huisartsen zich in de praktijk altijd van sekseverschillen bewust zijn."In de 'Alliantie Gender en Gezondheid' zetelen vrouwennetwerk Women Inc. en verschillende vertegenwoordigers van gezondheidsorganisaties. De Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker, die emancipatie in haar portefeuille heeft, ondersteunt de campagne met een bijdrage van een half miljoen euro.