...

De wetenschappers baseerden zich op de gegevens van de Long Life Family Study (LLFS), een zowel psychosociaal als genetisch onderzoek waaraan 551 grote gezinnen meedoen die uitzonderlijk lang leven. Hun analyse toont aan dat vrouwen die hun laatste kind na hun 33e kregen twee keer meer kans hebben 95 jaar te worden in vergelijking met vrouwen die hun laatste baby ten laatste op 29-jarige leeftijd kregen. Andere vaststelling: het op latere leeftijd zwanger worden en een langere levensduur zouden te maken hebben met genetische varianten die bij bepaalde vrouwen voorkomen. Een vrouw met deze varianten kan langer zwanger worden, waardoor ze meer kans heeft om deze genetische erfenis aan de volgende generatie door te geven. Dat profiel en de transmissie ervan kunnen ook verklaren waarom de meeste honderdjarigen vrouwen zijn. Dr. Thomas Perls raadt vrouwen echter af pas op latere leeftijd kinderen te krijgen omdat hun kans op zwangerschap hierdoor afneemt. (referentie: Menopause, 23 juni 2014, doi: 10.1097/GME.0000000000000276)