...

Een vergelijking met het algemene werknemersbestand dat onderzocht werd in 2010, leert dat de cijfers in de ziekenhuissector hoger liggen dan in andere sectoren. In totaal werden 261.837 werknemers onderzocht in 2010. Vrouwen bleken gemiddeld vijf dagen te verzuimen, mannen drie.Locomotorisch en psychosociaalHet gaat wel om zelfgerapporteerde ziekteverzuimcijfers. Uit onderzoek blijkt dat het ree verzuim vaak (tot 33%) hoger ligt. Belangrijke verzuimredenen binnen de gezondheidssector zijn onder andere locomotorische problemen en psychosociale overbelasting.