...

Lopen vrouwelijke chirurgen verhoogd risico op onvruchtbaarheid en zwangerschapscomplicaties? Het is bekend dat chirurgen een zwangerschap uitstellen omwille van hun opleiding en het uitbouwen van een (vroege) carrière. Maar er is nog maar weinig geweten over de risico's op onvruchtbaarheid en zwangerschapscomplicaties bij vrouwelijke chirurgen, zo stelden Amerikaanse onderzoekers vast. Dus organiseerden ze tussen november 2020 en januari 2021 een online bevraging bij chirurgen en chirurgen in opleiding werkzaam in de VS. Zo'n 850 collega's met kinderen vulden de vragenlijst in, waaronder 692 vrouwelijke chirurgen en 158 mannelijke chirurgen. Deze laatsten moesten vragen beantwoorden met betrekking tot de zwangerschap van hun vrouwelijke partner. Van de bevraagde 692 vrouwelijke chirurgen, hadden 290 (42%) van hen een zwangerschap verloren. Dat is meer dan dubbel zoveel dan bij de algemene (Amerikaanse) bevolking, ondervonden de auteurs van de studie.Uit het onderzoek blijkt verder dat vrouwelijke chirurgen zwanger worden vaker uitstellen, vaker beroep doen op geassisteerde voortplantingstechnieken, en vaker zwangerschapscomplicaties ervaren vergeleken met de vrouwelijke partners van hun mannelijke collega's. Nog uit de resultaten komt naar voren dat vrouwelijke chirurgen die meer dan 12 uur per week opereren gedurende het laatste zwangerschapstrimester, een hoger risico lopen op zwangerschapscomplicaties dan vrouwelijke chirurgen die minder dan 12 uur per week in het OK staan.Volgens de onderzoekers is het van het grootste belang dat de chirurgische cultuur op de werkvloer verandert om het risico te verminderen op zwangerschapscomplicaties, dat men beroep moet doen op voortplantingstechnieken, of op onvrijwillige kinderloosheid. Zeker nu meer en meer vrouwen voor een carrière als chirurg gaan, besluiten ze.