...

Vrouwen en mannen zijn gelijk, maar niet hetzelfde. Het is een van de eerste zinnen in Veerkracht voor vrouwelijke artsen en meteen ook het uitgangspunt van het boek. "De dagelijkse werkelijkheid van vrouwelijke artsen ziet er anders uit dan die van mannelijke collega's", stelt Marga Gooren. "Veel vrouwelijke dokters zijn naast dokter, ook vrouw en moeder. Aan de ene kant willen ze voldoen aan de verwachtingen en eisen van buitenaf die hiermee gepaard gaan, aan de andere kant hebben ze hun eigen wensen, behoeften en waarden. Die komen niet altijd overeen met elkaar en dat levert een interne strijd op: ze voelen zich ontevreden, gefrustreerd, gespannen, onzeker, verliezen energie en plezier met alle gevolgen van dien." Gooren is Nederlandse en was meer dan tien jaar huisarts. "Ik ben destijds huisarts geworden omdat het me aansprak ook aandacht te kunnen hebben voor het psychosociale welzijn van patiënten", vertelt dr. Gooren. "Ik volgde tal van opleidingen zoals NLP, mindfulness, zelfcompassie ... om patiënten hierin beter bij te kunnen staan. Maar laat het sociale aspect van mijn job net datgene zijn waar ik na verloop van tijd tegenaan liep. In consultaties van tien à 15 minuten was er doorgaans geen of weinig tijd om écht, diepgaand, met patiënten te kunnen praten." Samen met haar echtgenoot verhuisde Marga Gooren een aantal keer naar het buitenland. "In Singapore kon ik niet meer als huisarts aan de slag. Dat was een kantelmoment, ik besloot te stoppen als arts en een eigen praktijk als coach op te richten, een verlangen dat diep vanbinnen al lang kriebelde." Marga Gooren: "Vanuit mijn achtergrond als arts kreeg ik in mijn praktijk geregeld vrouwelijke artsen over de vloer en begon ik trainingen te geven specifiek voor deze doelgroep. Vaak merkte ik datzelfde interne conflict op: ontevreden met de huidige situatie, worstelend met de balans tussen wens en werkelijkheid, twijfelend over een volgende stap." Dat vrouwelijke artsen deze gevoelens en gedachten ervaren, is normaal, zegt Gooren. "Hoe ze met al hun rollen, taken, verwachtingen en wensen moeten omgaan en tegelijkertijd gelukkig en gezond kunnen zijn als vrouw en dokter, hebben ze niet tijdens hun opleiding geleerd. Integendeel, ze passen zich aan of blijven zich aanpassen aan de masculiene medische wereld waar rationaliteit, competitie en onbeperkte beschikbaarheid de norm zijn en waar - al dan niet onbewuste - genderbias, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag nog steeds voorkomen. En als dat niet lukt, denken vrouwelijke artsen vaak dat het aan hen ligt: ik ben te slap, ik ben te zwak." Met haar boek wil Marga Gooren vrouwelijke artsen helpen om (opnieuw) balans te vinden en zich goed in hun vel te voelen, evenals om als mens te kunnen groeien en bloeien. Dat proces beschrijft ze als 'veerkracht'. De lezer doorloopt de verschillende stappen in de opbouw van een veerkrachtiger leven, te beginnen met een theoretisch hoofdstuk over hoe vrouwelijke artsen in elkaar zitten. "In de gezondheidszorg komt er steeds meer aandacht voor de biologische, fysiologische, psychologische en sociale verschillen die er zijn tussen mannen en vrouwen en waar rekening mee gehouden moet worden bij preventie, diagnostiek en behandeling", stelt Gooren in haar boek. "Daaruit volgt dat vrouwelijke artsen ook niet hetzelfde als mannelijke artsen zijn en dus op sommige vlakken een andere, genderspecifieke en -sensitieve benadering vragen." De hoofdstukken in het boek - lees: elementen van veerkracht - worden waar van toepassing toegespitst op de werkelijkheid van vrouwelijke artsen. Wetenschappelijk onderbouwde theorie met concrete vragen en oefeningen wisselen elkaar af. Doorheen het boek vertellen drie vrouwelijke artsen hoe zij deze stappen naar veerkracht gezet hebben. Of het boek daarmee niet geschikt is voor mannelijke artsen/lezers? "Er zijn ook mannelijke artsen die net zoals vrouwen een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben, die zorgzaam zijn en alles goed willen doen. Ook zij kunnen erg gebaat zijn bij dit boek", meent Marga Gooren. Goorens aanpak is een combinatie van positieve psychologie en zelfcompassie. Over dat laatste gaat haar andere boek, Hart voor de dokter, waarin ze zelfcompassie als 'perfecte antidotum' beschrijft tegen de stress die dokters dagelijks ervaren. Om het boek te lezen - en veerkrachtig(er) te worden - helpt het als je positief ingesteld bent, geeft de arts-coach toe. Voor al wie een dergelijke ingesteldheid minder vanzelfsprekend is, raadt Marga Gooren aan het hoofdstuk over 'Mogen' in Veerkracht voor vrouwelijke artsen met aandacht te lezen. Daarin licht de arts-coach toe waarom vrouwelijke artsen zo streng zijn voor zichzelf, en hoe zelfcompassie kan helpen om op een vriendelijke, milde manier om te gaan met onze gedachten en gevoelens, sterke en minder sterke kanten.Of zoals Gooren het zelf verwoordt in haar boek: "Hoe we over onszelf denken en tegen onszelf praten heeft effect op hoe we ons voelen en ook op ons ons lichaam. Net zoals kritiek pijn doet, doet zelfkritiek dat ook, maar dat hebben we niet door. We voelen wel aan dat we een vriend of vriendin beter begripvol en met mildheid kunnen benaderen dan met kritiek of boosheid. Maar als de vriendelijke, warme benadering voor anderen werkt, waarom zou dat dan niet ook voor onszelf gelden?"