...

De hoofdauteur van het onderzoek zegt gechoqueerd te zijn door de vaststelling dat in 42% van de Amerikaanse districten vroegtijdige sterfte bij vrouwen is toegenomen, ook al zijn de cijfers in de meeste van de onderzochte counties verbeterd en is het gemiddelde sterftecijfer met 1,5% is gedaald voor vrouwen en 9,8% voor mannen. Uit de gedetailleerde analyse blijkt dat een verbeterd sterftecijfer nauw samenhangt met een hoger gemiddeld inkomen. Factoren die vroegtijdig overlijden van vrouwen in de hand werken zijn het feit in het landelijke zuiden of het westen te wonen, een hoger tabaksverbruik en een lager opleidingsniveau. (referentie: Kindig DA et Cheng ER. Health Aff. 2013;32:451)