...

Androgenen spelen een rol bij zowel androgene alopecie als prostaatkanker. M. Yassa (European Georges Pompidou Hospital, Parijs) en collega's gingen na of vroeg kalende mannen een groter risico lopen op prostaatkanker. Ze includeerden 669 mannen (388 met en 281 zonder voorgeschiedenis van prostaatkanker) en vroegen aan de deelnemers in hoeverre haarverlies al was toegeslagen op de leeftijd van 20, 30 of 40 jaar. De auteurs kwamen tot de vaststelling dat mannen met een voorgeschiedenis van prostaatkanker dubbel zo vaak androgene alopecia hadden op de leeftijd van 20. Het patroon van het haarverlies was niet voorspellend voor de ontwikkeling van prostaatkanker. De auteurs vonden ook geen verband tussen vroeg optredende kaalhoofdigheid en vroeger optredende prostaatkanker, noch tussen vroeg optredende kaalhoofdigheid en de ontwikkeling van meer agressieve tumoren. Of vroeg kalende mannen een risicogroep vormen die baat kan hebben bij routinematige prostaatkankerscreening of het systematisch gebruik van 5-alfareductaseremmers als primaire preventie moet verder onderzoek duidelijk maken.